Keyser & Mackay Polska Sp. z o.o.

Dystrybucja surowców chemicznych

Keyser & Mackay Polska Sp. z o.o.
wersja en

Żywice węglowodorowe i amorficzne poliolefiny

Żywice węglowodorowe i amorficzne poliolefiny

Żywice węglowodorowe (C5 i C9) i amorficzne poliolefiny. Producent Eastman Chemical Company.
Materiały firmy Eastman stosowane są jako modyfikatory właściwości tworzyw sztucznych. Stosowane jako: kompatybilizator, modyfikator MFI, do poprawy barierowych właściwości, modyfikator udarności, poprawy elastyczność w niskiej temperaturze.