Keyser & Mackay Polska Sp. z o.o.

Dystrybucja surowców chemicznych

Keyser & Mackay Polska Sp. z o.o.
wersja en

Kopolimery etylenu

Kopolimery etylenu

  • EVA - Kopolimer etylenu i octanu winylu Producent Westlake Chemical. Dostępny z zawartością octanu winylu od 4 do 28 %.
  • EMA - Kopolimery etylenu i akrylanu metylu - Producent Westlake Chemical.
  • EBA - Kopolimery etylenu i akrylanu butylu - Producent Westlake Chemical.